مشاوره رایگان خرید نهال
خانهمقاله بیماری های ویروسی درختان هلو را بشناسید.

بیماری های ویروسی درختان هلو را بشناسید.

بیماری های ویروسی درختان هلو را بشناسید.

بیماری های ویروسی درختان هلو یکی از انواع آفت ها و بیماری های نهال هلو هستند که در اثر عوامل ویروسی و ویروئیدی ایجاد می شوند و بیش از ۲۰ بیماری مختلف از تداخل پاتوژن های متعدد به وجود می آیند و اغلب در بروز تعدادی از بیماری های نامعلوم نیز دخالت دارند.

در این بین پاتوژنهایی که توسط پیوند منتقل می شوند، به خصوص وقتی که روی کیفیت میوه تأثیر می گذارند یا باعث مرگ درختان می شوند، از نظر اقتصادی بسیار مهم اند. عامل اصلی انتشار ویروس ها و ویروئیدها، تکثیر و تبادل منابع گیاهی آلوده در نقاط مختلف دنیا می باشد.

اگر چه تعدادی از ویروس های درختان هلو، توسط شته ها و نماتدها یا از طریق دانه گرده منتقل می شوند، ولی مؤثرترین و بیشترین عامل انتشار آنها، از طریق درختان آلوده فاقد علائم ظاهری و پیوند می باشد.

برای ردیابی و تشخیص آلودگی اکثر ویروس ها و ویروئیدها، از روش های تشخیص مبتنی بر آزمون های بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی استفاده می شود.

شارکا یکی از بیماری های ویروسی درختان هلو

شارکا  (Sharka)یکی از مهم ترین بیماری های ویروسی درختان هلو است، که خسارت های قابل توجهی را به خصوص به باغ های هلو وارد می کند. این بیماری در درختان زرد آلو، هلو و آلو، باعث کاهش کیفیت و ریزش میوه می شود.

علائم این بیماری در هلو با عث بی رنگ شدن روی گلبرگها یا ابلق شدن گلبرگ ها در برخی ارقام، برگها و میوه می شود. علائم روی برگ به صورت لکه های سبز روشن، لکه های مرده و حلقوی، رگبرگهای زرد رنگ و حتی بدشکلی برگ است، که اغلب در بهار ظاهر می شوند.

میوه های آلوده نیز لکه های مرده یا حلقه های زرد بدون رنگ دانه و یا خطی دارند، شکل میوه نامنظم و از کیفیت پائینی برخوردار بوده و گاهی قبل از رسیدن می ریزد. در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای، میوه ارقام زودرس در زمان رشد خود

شارکا عضوی از خانواده پوتی ویروس هاست و از یک زنجیره DNA تشکیل شده است. تمام ایزوله های شارکا با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی ۵B-IVIA  یا پلی کلونال آنتی بادی ها با روش DAS – ELLSA قابل تشخیص اند.

روش هیبریداسیون مولکولی و Real time- RT PCR نیز از روش های جدید بسیار کارآمد در تشخیص این ویروس است.

شته ی سبز هلو، مهم ترین عامل انتقال بیماری شارکا می باشد. با این وجود، بیماری از طریق تبادل مواد گیاهی آلوده در مناطق دور از هم و به صورت مکانیکی، به تعداد زیادی از درختان هسته دارها و علفهای هرز منتقل می شود.

در حال حاضر، شارکا در دنیا و ایران به عنوان یک بیمارگر اصلی و مهم شناخته شده و در لیست قرنطینه نباتی قرار دارد. در کنار قرنطینه نباتی، استفاده از نهال عاری از ویروس و رعایت بهداشت نهالستان ها، به طور قابل توجهی در کنترل این بیماری مؤثر است.

بیماری های ویروسی درختان هلو

بیماری های ویروسی درختان هلو

ایلاویروسها

ایلاویروسها  (Ilaviruses)هلو یکی از بیماری های ویروسی درختان هلو و سایر درختان هسته دار می باشد. علائم بیماری روی درختان هلو شامل موارد زیر می شود:

  • لکه های حلقوی مرده و زرد رنگ
  • بد شکلی و نکروزه شدن تنه
  • ترک خوردگی یا شکاف تنه

قطر تنه ی درختان آلوده نسبت به درختان سالم کم تر است و عملکرد آنها به شدت کاهش یافته و رسیدن میوه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. در برخی از ارقام، در کنار لگه های حلقوی مرده، رنگ گلبرگها ابلق می شود.

دانه های گرده آلوده نقش کلیدی در آلوده کردن بذر و انتقال به گیاه دارند، همچنین، تریپس ها، سایر آفات گل خوار و حشراتی که گرده را منتقل می کنند، به طور غیر مستقیم در انتشار این بیماری دخالت دارند.

مهم ترین روش کنترل، استفاده از گیاهان عاری از ویروس و از بین بردن درختان آلوده می باشد. هسته های اولیه درختان سالم، باغ های مادری و نهالستان ها باید از باغ های تجاری که احتمال انتقال دانه گرده را فراهم می کنند، دور بمانند.

ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی

این ویروس که برای اولین بار در آمریکای شمالی شناسایی شد، در درختان هلو دو بیماری موزائیک زردی جوانه و بیماری ساقه آبله ای را ایجاد می کند. با وجودی که این بیماری بسیاری از گیاهان زارعی و زینتی را در سراسر دنیا آلوده می کند، ولی هر دوی این بیماریها چه به صورت تکی یا توأم، خسارت شدیدی را وارد نمی کنند.

مشخص ترین علائم، کلفت شدن غیر طبیعی تنه است، که ظاهر اسفنجی و رشته رشته به بافت زیر پوست تنه می دهد. این بیماری توسط نماتدهای خنجری انتقال می یابد و میزبان های زیادی در بین علف های هرز دارد. مواد گیاهی آلوده و پیوند نیز در انتقال آن نقش دارند.

بهترین راه کنترل این بیماری های ویروسی درختان هلو جلوگیری از ورود آلودگی، رعایت موارد قرنطینه ای و استفاده از گیاهان عاری از ویروس است. همچنین تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان قبل از احداث باغ به کنترل آن کمک می کند.

بیماری های ویروسی درختان هلو

بیماری های ویروسی درختان هلو

موزائیک پنهان هلو یکی از بیماری های ویروسی درختان هلو

اهمیت اقتصادی این بیماری بسیار بالا می باشد، زیرا باعث کاهش کیفیت میوه، کاهش طول عمر درخت و افزایش حساسیت درخت به تنش های زنده و غیر زنده محیطی می شود. موزائیک پنهان یکی از بیماری های ویروسی درختان هلو در سراسر دنیا است، که در مناطق حوزه دریای مدیترانه، آمریکای شمالی و جنوبی، چین، ژاپن و استرالیا انتشار گسترده ای دارد.

علائم این بیماری تا کنون فقط روی هلو و دورگهای آن دیده شده است. تأخیر در گل دهی، برگ دهی و رسیدن میوه، ابلقی گلها، بدشکلی میوه، بی رنگ شدن همراه با ترک خوردگی از ناحیه درز میوه، همچنین در برخی موارد، نکروزه شدن جوانه و رشته ای شدن ساقه، در اثر ابتلاء به این ویروئید می باشد.

در برگ، لکه های زرد رنگی موزائیکی به وجود می آید و با شدید شدن، سفیدی تمام برگ را فرا می گیرد. معمولا، درختان ۵ سال پس از کاشت، این علائم را نشان می دهند.

در طی فصل گرم، علائم بیماری در درختان آلوده محو می شود. بیماری موزاییک پنهان از طریق پیوند مواد گیاهی آلوده و عملیات کشاورزی به خصوص هرس انتقال می یابد. تنها راه کنترل موثر، استفاده از مواد گیاهی سالم و عاری از ویروس و همچنین ضدعفونی وسایل و ادوات باغبانی مانند چاقو و قیچی می باشد.

ویروس لکه حلقوی پنهان توت فرنگی

بیشتر علفهای هرز میزبان این ویروس هستند. این بیماری که یکی از مهم ترین بیماری های ویروسی درختان هلو است در اروپا به نام های مختلفی شناخته می شود و علائم متوسطی را در هلو ایجاد می کند. در طی بهار به خصوص در هوای سرد، موجب تأخیر در شکوفایی جوانه ها، گل دهی و رشد برگها می شود.

این علائم اولیه در درختان در اوایل فصل دیده شده ولی بعد از شدت آن کاسته می شود. برگ ها کوچکتر، پیچیده و زرد شده و میان گره ها کوتاه می شود که به درخت فرم کوتوله می دهد. با گرم شدن هوا و رشد شاخه های جدید علائم نسبتا محو می شوند.

تعدادی از گونه های گیاهی از جمله گیلاس، آلوی اروپایی، انگور فرنگی به این ویروس حساس هستند. بنابراین، به دلیل گستردگی میزبان احتمال آلودگی درختان به این ویروس بسیار بالاست.

انتقال این ویروس در درختان هلو از طریق نماتد و پیوند مواد گیاهی آلوده صورت می گیرد. همانند سایر بیماریهای ویروسی مؤثرترین راه کنترل، استفاده از مواد گیاهی سالم و عاری از ویروس ضدعفونی خاک، وسایل و ادوات باغبانی و مبارزه با علف های هرز و گیاهان میزبان می باشد.

کلام آخر

بیماری های ویروسی درختان هلو موضوع این مقاله بود و ما سعی کردیم در این مقاله درباره ویروسهای مهم هلو به طور مفصل صحبت کنیم.

اگر تصمیم به خرید نهال هلو گرفته اید نهالستان پالیز با تولید و فروش نهال هلو با کیفیت بالا آماده همکاری با شما می باشد. قابل ذکر است قیمت این نهال در این نهالستان چون به صورت خرید مستقیم از نهالستان می باشد و واسطه حذف گردیده است مناسب می باشد.

ارقام نهال هلو در این نهالستان جزء بهترین ها است که با کیفیت بالا تولید میگردد و نظرات مثبت مشتریان طی سال ها خرید گویای این امر می باشد. ما از کاشت تا برداشت پاسخگوی شما خواهیم بود ، جهت خرید اینترنتی نهال هلو با کارشناسان ما در تماس باشید.

نهالستان پالیز بزرگ ترین نهالستان شمال غربی ایران است که در شهر میاندوآب واقع شده است. این نهالستان فعالیت خود را از سال 1310 در حوزه پرورش ارقام نهال آغاز نموده و طی این مدت موفقیت های بسیاری را در این زمینه کسب کرده است.

هدف اصلی نهالستان پالیز، تولید باکیفیت ارقام نهال از جمله نهال گردو است. افزون بر این، تنوع بالای نهال در این نهالستان باعث امتیاز این نهالستان نسبت به سایر رقبا شده است.

نهالستان پالیز با پشتیبانی 24 ساعته، جهت خرید، پشتیبانی محصول، اطلاع ازگروه‌های زمینه قیمت انواع نهال و مشاوره رایگان، آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *