مشاوره رایگان خرید نهال
خانهمقاله شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام با تغذیه از پشت برگ و شاخه.های جوان باعث پیچیدگی برگ بادام می گردد این شته زمستان.را به صورت تخم روی درختان میوه میزبان.سپری می سازد ، اوج فعالیت و خسارت شدید.آن در بهار است و از اوایل تابستان جمعیت آن در به شرایط ناپدید.می شود و یا در شرایطی دیگر بسیار تقلیل می یابد.

بر اساس منابع خارجی تابستان.گذرانی این شته روی گونه های جنس polygonun یا.بارهنگ می باشد.در حالی که در ایران علیرغم جستجوی فراوان.پدیده مهاجرت مشاهده نشده است و در مقابل در.بعضی مناطق مانند نقاط مرتفع استان مرکزی در طول.تیر و حتی مرداد ماه ماده های بکرزای.این شته روی پاجوش های بادام.در حال زنده زایی ملاحظه گردیده است .

مورفولوژی شته سبز درخت بادام

حشره ماده زنده زا، بی بال، رنگ بدن.آن سبز تیره و در قسمت عقبی نیز سبز.روشن است، طول آن به ۲/۲ میلی متر می رسد و دم آن به صورت.نامشخص و بسیار کوتاه است و کورتیکول.به رنگ سبز روشن و کوتاه و شاخک ها ۶ مفصلی است.

حشرات ماده زنده.زا بال دار که رنگ شکم آن سبز و سر و سینه.سیاه است طول آن به ۸/۱ میلی متر می رسد. دم با انتهای مدور آن کوتاه و کورتیکول.به رنگ قهوه ای تیره است .چشم های شته قرمز رنگ و تخم ها سیاه است.

شته سبز درخت بادام یک ماده بدون بال، رنگ بدن آن زرد متمایل به سبز روشن که در شکم آن نوارهای رنگینی مشاهده و طول آن ۲/۴-۲/۳ میلی متر است. کورتیکول ها نسبتا طویل و سبز رنگ و در قسمت انتهایی به طرف یکدیگر تمایل می یابند.

شته ماده بال دار به رنگ سبز زیتونی که لکه های تیره رنگ بر روی مفصل های سوم تا ششم دیده می شود و  طول آن نیز ۲/۳ میلی متر است. کورتیکول های ماده بدون بال بلندتر از ماده بال دار است.

شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام

بیولوژی شته سبز

این شته زمستان را به صورت تخم روی درختان میوه میزبان سپری می سازد ، اوج فعالیت و خسارت شدید آن در بهار است و از اوایل تابستان جمعیت آن در به شرایط ناپدید می شود و یا در شرایطی دیگر بسیار تقلیل می یابد.

بر اساس منابع خارجی تابستان گذرانی این شته روی گونه های جنس polygonun یا بارهنگ می باشد. به عبارت دیگر این شته پس از فعالیت بهاره و ظاهر شدن افراد بال دار به طرف این نباتات مهاجرت می نماید.

در حالی که در ایران علیرغم جستجوی فراوان پدیده مهاجرت مشاهده نشده است و در مقابل در بعضی مناطق مانند نقاط مرتفع استان مرکزی در طول تیر و حتی مرداد ماه ماده های بکرزای این شته روی پاجوش های نهال بادام در حال زنده زایی ملاحظه گردیده است.

همزمان با باز شدن برگ ها در بهار، تخم ها نیز تفریخ و شته های موسس شروع به تغذیه از برگ های جوان می نمایند و روی این میزبان چند نسل ماده زنده زا و بکرزا تولید می کنند.

افراد بال دار مهاجر در اوایل بهار به میزبان های ثانویه از خانواده هایSolanaceae ، Malvaceae و علف های هرز مهاجرت کرده و به روش بکرزایی چندین نسل تولید می نمایند. با نزدیک شدن پاییز نرها و ماده های بکرزای بال دار تولید می شود و به طرف گیاهان مختلف از ژانر prunus پرواز می کنند.

ماده های بکرزا و زنده زا انواع ماده های جنسی را تولید کرده که پس از جفت گیری تخم های لقاح شده خود را روی میزبان های زمستانی قرار می دهند.

شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام

کنترل شته سبز درخت بادام

بلافاصله بعد از ریختن گلبرگ ها که در این موقع هنوز اغلب برگ ها پیچیده نشده اند با استفاده از سم مالاتیون ۶۰ ٪ به نسبت دو در هزار درختان باید سمپاشی شوند. چنانچه سمپاشی درختان با تاخیر انجام شود و پیچیدگی در برگ ها ایجاد شده باشد باید از سموم نفوذی مانند دیازینون به نسبت یک در هزار و یا سموم سیتمیک مانند متاسیتوکس به نسبت یک در هزار و پریمور به نسبت ۰/۷ – ۰/۵ در هزار استفاده شود.

بلافاصله بعد از ریختن گلبرگ ها که در این موقع هنوز اغلب برگ ها پیچیده نشده اند با استفاده از سم مالاتیون 60 ٪ به نسبت دو در هزار درختان باید سمپاشی شوند. چنانچه سمپاشی درختان با تاخیر انجام شود و پیچیدگی در برگ ها ایجاد شده باشد باید از سموم نفوذی مانند دیازینون به نسبت یک در هزار و یا سموم سیتمیک مانند متاسیتوکس به نسبت یک در هزار و پریمور به نسبت 5/0 – 7/0 در هزار استفاده شود.

شته سبز درخت بادام

شته سبز درخت بادام

 مناطق انتشار و علائم و نحوه خسارت

شته سبز درخت بادام یکی از آفات درخت بادام با تغذیه از پشت برگ و شاخه های جوان باعث پیچیدگی برگ بادام می گردد اثر تغذيه شته ها برگ های جوان شیره گیاهی خود را از دست داده و باعث پیجش برگ ها می شوند نهایتا درختان بادام از رشد باز مانده و ضعف درخت را به همراه و با توجه به این که طول دوره زندگی این شته کوتاه و تولید مثل آن زیاد است خسارت قابل توجهی به درختان وارد می شود. این شته باعث انتشار بیماری های ویروسی نیز می گردد.

مناطق انتشار:

شته سبز درخت بادام در تمام مناطق کشور انتشار دارد. این شته علاوه بر هلو، بادام، گوجه و زردآلو نباتات زراعی را نیز مورد حمله قرار می دهد.

حشره ماده زنده زا، بی بال، رنگ بدن آن سبز تیره و در قسمت عقبی نیز سبز روشن است، طول آن به 2/2 میلی متر می رسد و دم آن به صورت نامشخص و بسیار کوتاه است و کورتیکول به رنگ سبز روشن و کوتاه و شاخک ها ۶ مفصلی است.

حشرات ماده زنده زا بال دار که رنگ شکم آن سبز و سر و سینه سیاه است طول آن به 8/1 میلی متر می رسد. دم با انتهای مدور آن کوتاه و کورتیکول به رنگ قهوه ای تیره است .چشم های شته قرمز رنگ و تخم ها سیاه است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *