آفات و بیماری های نهال گیلاس انواع زیادی دارند و ما در این مقاله برای شما از مهم ترین آن ها صحبت خواهیم کرد. حشرات چوب خوار از آفات مهم درختان می باشند. تنوع گونه ها و شدت حمله آن ها ارتباط زیادی با شرایط اقلیمی دارد بدین معنی که آفتاب فراوان و شدید باعث تبخیر سطحی بسیار زیاد دشده و نهایتا به علت فقدان آب کافی تغییراتی در کمیت و کیفیت شیره گیاه به وجود می آید و باعث می شود که حشرات چوبخوار از فاصله دور قادر به تشخیص این درختان باشند.
مشاوره رایگان خرید نهال
خانهمقاله آشنایی با آفات و بیماری های نهال گیلاس

آشنایی با آفات و بیماری های نهال گیلاس

آشنایی با آفات و بیماری های نهال گیلاس

آفات و بیماری های نهال گیلاس انواع زیادی دارند.و ما در این مقاله برای شما از مهم.ترین آن ها صحبت خواهیم کرد. حشرات چوب خوار از آفات مهم درختان می باشند. تنوع گونه ها.و شدت حمله آن ها ارتباط.زیادی با شرایط اقلیمی دارد.بدین معنی که آفتاب فراوان و شدید.باعث تبخیر سطحی بسیار زیاد دشده و.نهایتا به علت فقدان آب کافی تغییراتی.در کمیت و کیفیت شیره گیاه به وجود می آید.و باعث می شود که حشرات چوبخوار.از فاصله دور قادر به تشخیص.این درختان باشند.

حال اگر سایر عوامل از قبیل ضعف.زمین این اثر را تشدید کنند آفات چوبخوار.به راحتی روی درخت.مستقر شده و دامنه فعالیت.خود را گسترش میدهند. تعداد زیادی از حشرات چوبخوار.نسبت به حرارت کشش مثبت دارند، در این.خصوص جهتی از تنه درختان که از حداکثر.تابش آفتاب برخوردارند به شدت به حشرات.چوبخوار آلوده می شود در مکان هایی که تراکم.درختان کمتر است این امر به خوبی مشخص است.

آفات چوبخوار درختان شامل گونه های زیادی هستند که از مهمترین آنها می توان به پروانه فری، سوسک سرشاخه خوار رزاسه، سوسک چوبخوار سارتا و سوسک های طوقه و ریشه اشاره کرد در سیستم جامع مدیریت تلفیقی آفات روش های مختلف مبارزه به طور هماهنگ و به شیوه ای که کمترین اختلال را در کنترل مؤثر و درازمدت آفات ایجاد کنند، به کار گرفته می شود. شیوه های مزبور شامل استفاده همزمان از روش های بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و مکانیکی، شیمیایی و استفاده از فرمون ها و ترکیبات مشابه است.

پروانه فری یا کرم خراط

این آفت نهال گیلاس زمستان را به صورت لاروهای سنین مختلف در درون شاخه درختان به سر می برد. در اواسط بهار لاروهایی که رشدشان کامل شده به شفیره تبدیل می شوند. طول دوره شفیرگی ۲۰ تا ۴۰ روز است و پس از آن حشرات کامل ظاهر می شوند ظهور پروانه ها تدریجی بوده و از خرداد ماه تا شهریور ادامه دارد. حشرات ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را به صورت دسته ای در دهانه سوراخ های خروجی خود روی شاخه ها قرار می دهند. هر حشره ماده ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تخم می گذارد.

تخم ها پس از دو هفته تفریخ شده و لاروها از محل اتصال دمبرگ به ساقه های نازک نفوذ می کنند بعد از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به شاخه های قطورتر حمله می کنند. لاروها پس از طی زمستان در بهار سال بعد به شفیره تبدیل شده و حشرات کامل آنها ظاهر می شوند.

آفات و بیماری های نهال گیلاس

آفات و بیماری های نهال گیلاس

بنابراین آفت هر دو سال یکبار چرخه زندگی خود را کامل می کند. خسارت این آفت مربوط به لاروهای آن است که از چوب شاخه و تنه تغذیه می کنند. لاروها در تنه و شاخه ها دالان های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و باعث ضعف شدید درختان می شوند.

خسارت اولیه از رگبرگ ها، دمبرگ ها و شاخه های نازک شروع شده و به تدریج به شاخه های بزرگتر و تنه انتقال می یابد. تغذیه ی لاروها از چوب درختان با خارج شدن فضولات لاروی که به رنگ نارنجی هستند همراه است.

لاروها در طول عمر خود چندین مرتبه از شاخه ها خارج شده تا سرانجام به قطورترین شاخه ها و تنه اصلی برسند. خسارت مستقیم این آفت خشک شدن درختان و خسارت غیرمستقیم آن سقوط درختان در اثر وزیدن باد و غیرقابل استفاده شدن الوارهای درختان  است.

سوسک سرشاخه خوار رزاسه یکی از آفات و بیماری های نهال گیلاس

سوسک سرشاخه خوار رزاسه در سال یک نسل دارد و زمستان را به صورت لارو در عمق چوب شاخه ها طی می کند و در بهار سال بعد پس از مختصری تغذیه شفیره شده و به حشره کامل تیدیل می شود. حشرات کامل از دهه دوم خرداد تا دهه دوم نیز یعنی به مدت ۳۰ روز به طور تدریجی ظاهر می شوند.

حشرات ماده پس از جفتگیری تخم های خود را به صورت انفرادی روی سرشاخه های جوان قرار می دهند. هر حشره ماده تا ۶۰ عدد تخم می گذارد. تخم ها به طور متوسط پس از ۱۳ روز تفریخ شده و لارو از همان محل اتصال تخم به سرشاخه وارد شاخه می شود. لارو با تغذیه از چوب شاخه های جوان، به تدریج به سمت شاخه های مسن تر حرکت کرده و باعث خشک شدن درخت می شود.

لاروها تا شروع فصل سرما به تغذیه خود ادامه می دهند. بنابراین دوره لاروی حدود ۱۰ ماه به طول می انجامد. با گرم شدن هوا تغذیه لاروها مجددا شروع شده و در اواسط اردیبهشت در آخرین قسمت شاخه ی خشک شده به شفیره تبدیل می شود. طول مدت شفیرگی به طور متوسط ۱۵ روز است و پس از آن حشرات کامل ظاهر می شوند.

آفات و بیماری های نهال گیلاس

آفات و بیماری های نهال گیلاس

نکته ی مهم 1: فاصله زیاد کاشت سبب تبخیر سطحی بالا شده و درختان را نسبت به حمله چوبخواران حساس می‌نماید. باغهای بدون حصار به علت جریان هوا و باد آلودگی بیشتر خواهند داشت.

نکته ی مهم 2: کم آبی درختان را در مقابل آفات چوبخوار حساس می‌سازد.

نکته ی مهم 3: با انجام صحیح و پیگیر اصول داشت، فاصله، آب، کود و غیره می‌توانیم درختانی سالم داشته باشیم و از حمله حشرات چوبخوار جلوگیری کنیم.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *