Rate this post

بیماری لکه سیاه گلابی (Pear Sooty Blotch) نوعی آفت درخت گلابی است که منشا قارچی داشته و سبب ایجاد لکه ها و خال های سیاه رنگ روی میوه آن می شود. بیماری لکه سیاه، علاوه بر درخت گلابی، درخت سیب را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و بسیار شایع است. اگر این آفت درخت گلابی برای شما نیز ایجاد شده است، جای نگرانی نیست! در این مطلب اطلاعات کاملی در رابطه با بیماری لکه سیاه گلابی و روش مبارزه با آن برای شما آماده کرده ایم.

بیماری لکه سیاه گلابی

همانطور که اشاره کردیم، بیماری لکه سیاه گلابی ناشی از عفونت قارچی است که می تواند چندین گونه باشد:

  • Gloeodes pomigena
  • Zygophiala jamaicensis
  • Leptodontium elatius
  • Peltaster fructicola
  • Geastrumia polystigmatis

این آفت درخت گلابی سبب ایجاد لکه هایی سیاه بر روی برگ، دمبرگ، شکوفه، میوه و ساقه می شود اما بارزترین علامت بیماری لکه سیاه گلابی، بر روی میوه ایجاد می شود. این میوه ها، کثیف به نظر می رسند؛ گویی کسی با دست آلوده آن ها را دستکاری کرده است. با وجودی که این آفت درخت گلابی به درون میوه نفوذ نمی کند، اما میوه آلوده شده بازارپسند نبوده و سبب خسارات زیاد می شود.

پیشگیری از بیماری لکه سیاه گلابی

همیشه پیشگیری از بیماری لکه سیاه گلابی بهتر از درمان است! در این زمینه توصیه ما به شما این است که طوری باغ گلابی را طراحی کنید که به مقدار کافی تابش نور خورشید را داشته باشد و پس از بارش باران، به مدت زیادی مرطوب باقی نماند. علت این توصیه این است که رطوبت بالا سبب افزایش مدت زنده ماندن قارچ های ایجاد کننده بیماری لکه سیاه گلابی می شود.

سمپاشی شیمیایی بیماری لکه سیاه گلابی

سمپاشی شیمایی بیماری لکه سیاه گلابی یکی از راه های مبارره با این آفت است. قارچ های بیماری زا می توانند تمام زمستان را زنده مانده و پس از مساعدشدن شرایط، ایجاد بیماری کنند؛ بنابراین، سمپاشی جهت از بین بردن عامل بیماری لکه سیاه گلابی، باید در اوایل بهار و زمان بازشدن شکوفه ها انجام شود. سمپاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه‌ها می تواند در از بین بردن قارچ بیماری لکه سیاه کمک کننده باشد.

همچنین شما می توانید برای دریافت خدماتی از قبیل خرید نهال گلابی جهادکشاورزی و احداث باغ، کاشت، داشت، آبیاری، کوددهی، هرس، آفت زدایی، برداشت و … با این پالیز نهال در ارتباط باشید.