علت زرد شدن برگ درخت بادام می تواند دلایل.مختلفی داشته باشد. برخی از باغبانان نگرانی زیادی.برای سالم ماندن درخت خود دارند و زمانی.که برگ های زرد را مشاهده می کنند می دانند که علائمی.از مریضی یا شرایط نامساعد در کمین است.

برگ درخت بادام زمانی زرد می شود که در.سیستم ریشه مشکلی پیش آمده باشد، زردی اغلب در زمان گرم شدن.هوا نشان داده می شود و ریشه های.آسیب دیده قادر به تأمین نیازهای درخت نیستند. دلایل مختلفی برای این علائم.وجود دارد و همه آنها در اینجا به طور کامل قابل.توضیح نیستند ، اما من درباره عوامل اصلی که در تماس.با برگ درخت هستند و باعث زردی خواهند.شد، توضیح خواهم داد.

 علت زرد شدن برگ درخت بادام

علت زرد شدن برگ درخت بادام این است که دو بیماری شایع که تاج.سیستم ریشه نهال بادام را تحت تأثیر قرار می.دهند Phytophthora و Armillaria هستند. هر دو بیماری علائم مشابه را دارند: رشد.ضعیف پایانه ، برگهای کوچک کلروتیک ، برگ.زدایی زودرس و کاهش بهره وری ، ریزش شاخه.و در نهایت مرگ درخت و اصلی.ترین مورد ان زرد شدن برگ درخت یا نهال بادام است.

از نظر فیتوفترا ​​، شدت بیماری به گونه.های فیتوفترا ​​، نوع خاک ، شرایط آب.و هوایی و سن درخت بستگی دارد. فیتوفترا ​​پوست داخلی و کامبیوم را.تحت تأثیر قرار می دهد و با پیشرفت قارچ ، شاخه.های ریشه یا تاج معمولی مایل به قهوه ای.شده و برگ درخت بادام زرد می شود.

اگر پوست قارچ فعال باشد ، با برداشتن پوست خارجی ، بافت قهوه ای با ظاهری منطقه ای در نزدیکی حاشیه بین بافت های سالم سفید را آلوده می کند. رطوبت و اشباع بیش از حد خاک مانند دو طوفان شدید زمستان باعث ایجاد عفونت می شود.

علت زرد شدن برگ درخت بادام

1.Armillaria mellea  یا قارچ ریشه درخت بادام

یکی از علت زرد شدن برگ درخت بادام، وجود بیماری Armillaria mellea  یا قارچ ریشه درخت بادام است که از طریق برش در تاج یا بافت ریشه و جستجوی پلاک های قارچی مایل به سفید بین پوست و چوب مشخص می شود. رشته های قارچی سفید و لثه ای نیز معمولاً در پوست آلوده یافت می شود.

یافتن ریزومورف ها ، علائم قارچی که شبیه بندهای قهوه ای تا سیاه هستند که به پوست خارجی ریشه های آلوده چسبیده اند ، تأیید مثبت آرمیلاریا است. آنها در خاک مرطوب بهترین رشد را دارند. هنگامی که درخت بادام این نوع بیماری را می گیرد درخت بادام رو به زردی می رود.

آرمیلاریا در پی بارندگی از مهر تا بهمن ، اغلب دسته هایی از قارچ در اطراف پایه درختان آلوده تولید می کند. تقریباً چهار سال طول می کشد تا یک درخت حساس علائم آرمیلاریا را نشان دهد. درختان بادام آلوده ممکن است با رسیدن گرمای تابستان به طور ناگهانی از بین بروند و برگ درخت بادام نیز در گرمای تابستان کاملا خشک و زرد خواهد شد.

2.گال ها

یکی دیگر از علت زرد شدن برگ درخت بادام، بیماری تاج صفرا است که توسط باکتری Agrobacterium tumefaciens ایجاد می شود و تشخیص آن نسبتاً آسان است. گال ها از رشد و نمو بافت های غیرمتشکل و بی نظم ریشه ها / تاج درخت تشکیل شده اند. غالباً گال در بافت ریشه یا تاج در زیر زمین ایجاد می شود و ممکن است مورد توجه قرار نگیرد اما همین بیماری نیز باعث زرد شدن برگ درخت بادام می شود.

با بزرگ شدن گال ، مرکز گال از بین می رود و یک منطقه چوب مرده ایجاد می کند که می تواند توسط قارچ های پوسیده چوب آلوده شود. درختانی که دچار عفونت صفراوی تاج شدید و کمربندی هستند ممکن است کوتاه بیایند و رشد ضعیف و شاخ و برگهای زرد را نشان دهند. درختان بادام قبل از تسلیم شدن در برابر تاج خود ، اغلب از ضعف ساختاری مربوط به پوسیدگی چوب سقوط می کنند.

3.سازگاری rootstock

سومین علت زرد شدن برگ درخت بادام بیماری سازگاری rootstock  است. هنگامی که خاکها در طی فصل رشد بیش از حد مرطوب هستند این نوع بیماری رخ می دهد، این مشکل در ارقامی در یک باغ وجود دارد که کمترین سازگاری را با پایه داشتند اما سایر ارقام نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

برای درختان بادام ، هنگامی که رشد تحت تأثیر UME قرار گرفت ، برگها زرد کمرنگ شدند و رشد متوقف شد. هنگامی که برگ ها به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند ، روی درخت می غلتند و سوزانده می شوند و برگ درخت بادام با توجه به این نوع بیماری نیز زرد کمرنگ می شود. بعضی از درختان به اندازه کافی ضعیف یا مرده هستند اگرچه بیشتر درختان آسیب دیده سال بعد بهبود می یابند.

علت زرد شدن برگ درخت بادام

4.رطوبت بیش از حد خاک

یک باغ جوان بادام که روی خاک خشت سنگین کاشته شده است در صورت زرد شدن برگ درختان، زردی برگ درخت بادام، نشانه ای از کمبود منگنز است. کمبود عناصر ریز مغذی در مناطق مربوط به خاک اتفاق می افتد و بیشتر در مواردی که خاکها سرد یا خیلی مرطوب باشند شیوع بیشتری دارد بنابراین فعالیت ریشه و جذب عناصر غذایی کاهش می یابد.

هنگامی که خاک در طول فصل رشد به دلیل دیر بارندگی یا رطوبت بیش از حد خاک و یا  بارندگی مرطوب باشد ، درختان جوان در بادام ممکن است زرد شوند ،.علاوه بر علت خشک شدن درخت بادام، علائم شدیدتر می تواند شامل افتادگی برگ های نورد شده و توقف رشد شاخه ها باشد.

وقتی مشکل شناسایی شود و آبیاری بهینه شود ، برخی از درختان آسیب دیده رشد جدیدی را خواهند  داشت. درختان دیگر در فصل جاری متوقف می مانند اما در زمستان بهبود می یابند و سال بعد رشد طبیعی خود را از سر می گیرند.

5.حمله حیوانات به درختان

گاو نر که به آن علف چمنزار یا موش علفزار نیز گفته می شود ، ممکن است به داخل باغها برود و از پوست درختان جوان در سطح زمین تغذیه کند ، به ویژه اگر پوشش گیاهی اطراف تنه درختان پوشش و محافظت کند. مشکل اصلی درختان سال اول ، ایجاد کمربند در آنها علائمی شبیه آسیب به گل است.

جوندگان در تمام باغات آفات بالقوه هستند ، اما احتمال حمله آنها به باغهایی که پوشش خوبی با محصول پوششی فراهم می کنند یا جایی که می توانند از مراتع یا مناطق کنترل نشده مهاجرت کنند ، حمله می کنند. این نوع حیوان معمولا به دلیل اینکه به ریشه آسیب می رسانند بعد از مدتی مشکل در ریشه درخت علت زرد شدن برگ درخت بادام می شود. سعی کنید حتما این عامل یعنی حمله حیوانات به درختان را جدی بگیرید.

6.وجود بیماری شانکر باکتری

وجود بیماری شانکر باکتری، بیماری که معمولا در ایران بسیار شایع است یکی از علت زرد شدن برگ درخت بادام می باشد، به این صورت که این نوع بیماری به دلیل کمبود کلسیم و ازت موجود در خاک بوجود می آید.

کمبود این منابع طبیعی در خاک باعث می شود بیماری شانکر باکتری بر روی هر نوع درخت از جمله هلو و بادام تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و باعث شود درخت پژمرده و برگ درختان آن زرد و ضعیف شوند و حتی رطوبت زیاد نیز باعث می شود این نوع بیماری در درختان تشدید شود.