Rate this post

گلابی میوه‌ای است سخت با طعم متمایل به ترشی و شیرینی که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. این میوه‌ی مفید حاوی ویتامین‌هایی نظیر E و C بوده به همین سبب دارای خواص آنتی اکسیدانی خیلی بالایی می‌باشد. انسان با دستکاری هورمون‌های رشد گیاهان می‌تواند سرعت رشد و باردهی آن را بهبود ببخشد. گلابی می‌تواند به صورت طبیعی و یا فرآیند شده مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه کشاورزان و باغداران با توجه به میزان تاثیر هورمون‌های رشد گياهی در فرايندهای فیزیولوژيکی و بیوشیمیایی درون گياه، برای بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی محصولات باغی تلاش می‌کنند لذا از پوترسین که به عنوان یکی از مهمترین پلي آمين‌ها شناخته شده است در کشاورزی استفاده می‌کنند. به منظور بررسی میزان تاثیر محلول‌پاشی پوترسین در غلظت‌های مختلف (0، 0.001 مولار، 0.01 مولار) بر روی عملکرد درخت گلابی آزمایشاتی انجام دادند و این محلول‌پاشی در دو مرحله نوک سبزی جوانه و تمام گل صورت گرفت.

نتایج بدست آمده از این آزمایش اثبات کرد که محلول پاشی در مرحله نوک سبزی منجر به افزایش رشد و باردهی، وزن ميوه و … نسبت به مرحله تمام گل می‌شود. در ادامه این مقاله به بررسی بهبود رشد عملکرد گلابی اشاره خواهیم کرد.

 

بهبود رشد عملکرد گلابی

 

بهبود رشد عملکرد گلابی محصولات کشاورزی

خاک‌های شنی لومی مناسب درختان گلابی هستند و خاک‌های سنگین و مرطوب برای کاشت نهال گلابی مساعد نمی‌باشند. میوه‌ی این درخت علاوه بر ارزش غذایی از خاصیت دارویی زیادی برخوردار است چرا که منبع خوبی از اسید آسکوربيک و عناصری از قبیل پتاسیم، فسفر و کلسیم می‌باشد. با توجه به زمینی که به کشت محصولات زراعی اختصاص دارد، مساله بهبود و تقويت رشد و افزايش عملکرد در واحد سطح، از اهميت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با پیشرفت صنعت کشاورزی امروزه برای بهبود خصوصیات رویشی و زایشی نهال‌ها و درختان که منجر به افزایش کیفیت محصولات کشاورزی از هورمون‌های گیاهی استفاده می‌کنند که به صورت محلول‌پاشی در زمان‌های مختلف رشد به کار گرفته می‌شود.

پلی‌آمین‌ها در بدن تمام موجودات زنده یافت می‌شود که شامل پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین، پلی کاتیونهایی با وزن مولکولی کم می‌باشند. پلی‌آمین‌ها و آنزیم‌های بیوسنتز کننده تاثیر عمده‌ای در فرآیندهای متابولیکی گیاهان اعم از تقسیم سلولی، اندام‌زایی، رشد، نمو، حفاظت در مقابل انواع تنش‌های محیطی، سنتز DNA و پروتئین‌ها، گل انگیزی و نمو اندام‌های زایشی، تشکیل، رشد و رسیدن میوه‌ها دارند. لذا هدف از انجام اين آزمایش، افزايش رشد رویشی و عملکرد میوه گلابی می‌باشد.

بهبود رشد عملکرد گلابی

چندین راه برای افزایش کیفیت نهال گلابی وجود دارد. با توجه به امکانات و سلیقه خود می توانید کیفیت نهال گلابی را افزایش دهید.

مواد به کار گرفته شده

خیلی مهم است که برای افزایش کیفیت مواد به کار گرفته شده را بررسی کنید. برای بررسی میزان موثر بودن محلول پوترسین جهت رشد عملکرد گلابی آزمایشاتی انجام دادند در این آزمایش از 3 تیمار که شامل پوترسین با غلظت‌های مختلف (0، 0.001 و 0.01 مولار) بوده‌اند بهره بردند. جهت دقیق بودن بررسی‌ها و داشتن کمترین احتمال خطا در این تحقیقات از درختانی هم اندازه که دارای قدرت رویشی یکنواختی بودند استفاده کردند و این 3 تیمار را در دو مرحله‌ی زمانی محلول پاشی کردند و در مرحله‌ی اول نوک سبزی جوانه‌ها و در مرحله‌ی دوم تمام گل را مورد هدف قرار دادند.

آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد و مقايسه میانگین اثرات متقابل توسط نرم افزار MSTATC و رسم نمودارها توسط نرم‌افزار EXCEL انجام گرفت. نتايج به دست آمده اثبات کرد که بيشترين درصد تشکيل میوه مربوط به کاربرد محلول پاشی توسط پوترسين با غلظت 0.01 مولار در مرحله نوک سبزی جوانه‌ها است. در حالت کلی مواد به کار گرفته شده برای بهبود رشد عملکرد گلابی تاثیر زیادی دارد.

 

بهبود رشد عملکرد گلابی

بررسی نتایج آزمایشات

قبلا آزمایشاتی مشابه در رابطه با بارورکردن و رشد تخمدان در گردو وحشی بدون عمل گرده افشانی با بکار گرفتن پلی‌آمین‌ها انجام دادند. همچنین آزمایشاتی بر روی انواع مرکبات انجام دادند و در آن مقدار پلی‌آمین‌های درونی را اندازه‌گیری کردند و به موثر بودن پلی‌آمین‌ها در تشکیل میوه پارتنوکارپ و توسعه میوه‌چه‌ها پی بردند.

بررسی نتایج آزمایشات نشان داد که درختان گلابی قبل از انحام عملیات گرده‌افشانی با محلول‌پاشی توسط پوترسین دارای غلظت 0.01 مولار باعث افزایش رشد لوله گرده و افزایش طول عمر تخمک شد که نتیجه‌ی آن افزایش باردهی درخت بود. لذا پوترسین شروع روند پیری را به تاخیر می‌اندازد و باعث طولانی شدن دوره گرده افشانی و نهایتا افزایش میوه می‌شود.

پلی‌آمین‌ها در رشد و رسیدن میوه‌ها نقش خیلی موثری دارند و با تامین پلی‌آمین خارجی می‌توان سبب بهبود تشکیل میوه و اندازه و افزایش عملکرد درخت شد و سطوح پلی‌آمین‌ها در طول مرحله تقسيم سلولی به مقدار زياد می‌باشد. همچنین به اثبات رسیده که پلی‌آمین‌ها قادر هستند با مولکول‌های غیریونی نظیر DNA ،RNA و پروتئین‌ها مشارکت کنند که در اکثر پروسه‌های درون گیاه اعم از تقسیم و بزرگ شدن سلول، توسعه و رشد آن موثرند. بنابراین افزایش رشد شاخه سال جاری و سطح برگ را می‌توان به نقش پلی‌آمين‌ها در فرايندهای مربوط به تقسیم سلول نسبت داد.

نتیجه‌گیری

در صنعت کشاورزی برای افزایش سود اقتصادی و بهبود رشد عملکرد گلابی و کیفیت محصولات کشاورزی، هورمون‌های رشد گیاهی را به صورت محلول‌پاشی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می‌کنند. پلی‌آمین‌ها (پوترسین و اسپرمیدین) و آنزیم‌های بیوسنتز کننده نقش مهمی در فرآیندهای متابولیکی گیاهان دارند که شامل تقسیم سلولی، اندام‌زایی، رشد و نمو و… هستند. نتایج بدست آمده از آزمایشی که جهت بررسی بهبود رشد عملکرد گلابی برروی 3 تیمار انجام دادند نشان داد تیمار محلول‌پاشی شده با پوترسین دارای غلظت 0.01 مولار، بیشترین افزایش باردهی و عملکرد میوه گلابی را داشته است.

همچنین شما می توانید برای دریافت خدماتی از قبیل خرید انواع نهال گردو پیوندی ، نهال گلابی جهادکشاورزی و احداث باغ، کاشت، داشت، آبیاری، کوددهی، هرس، آفت زدایی، برداشت و … با این پالیز نهال در ارتباط باشید.