قارچ ها یکی از بیماری های شایع در بین درختان میوه هستند. قارچ ها به دلیل رطوبت زیاد و یا آبیاری نامناسب و وجود زخم روی درختان میوه؛ میتوانند در درخت باعث ایجاد بیماری نمایند. به احتمال زیاد شما نیز شاهد فروپاشی مغز گردو در اثر کپک بوده اید. این کپک ممکن است ناشی از چند نوع قارچ باشد. قارچ های پنی‌سیلیوم ؛ قارچ آسپرژیلوس و یا قارچ آلترناریا و قارچ فوزاریوم میتوانند باعث کپک زدن مغز گردو بشوند.

در واقع این قارچ ها پیش از بلوغ وارد گردو شده و تحت شرایطی در آن باعث ایجاد کپک خواهند شد. وجود کپک در مغز گردو باعث کاهش بازارپسندی آن خواهد شد. همچنین آنکه قارچ آسپریژیلوس میتواند ماده خطرناک مایکوتوکسین تولید نماید. که برای انسان سمی است.

درمان کپک مغز گردو

برای درمان کپک مغز گردو لازم است تا قارچ و باکتریها را در باغ کنترل کنید. با استفاده از ترکیب کائولن از آفتابسوختگی درختان جلوگیری نمایید. عدم وجود تهویه مناسب در تاج درخت نیز میتواند باعث بروز کپک در میوه بشود.

تحقیقات نشان میدهد تاخیر در برداشت میوه میتواند باعث افزایش این قارچ بشود. یعنی تاخیر 2 هفته ای در برداشت باعث افزایش 70 درصدی کپک خواهد شد. بنابراین میوه های گردو را به موقع برداشت نموده و گردوهای روی زمین را جمع آوری نمایید. آنها را خشک کرده و در انبار خشک نگه دارید.

اگر در سالهای گذشته شاهد کپک در داخل مغز گردو بوده اید. توصیه میکنیم میوه های گردو را 2 هفته قبل از آنکه پوسته سبز گردو ترک بردارد، یک مرحله سمپاشی با استفاده از قارچ کش نمایید.

در مرحله بعد زمانیکه 20 الی 30 درصد پوست سبز ترک برداشت سمپاشی را تکرار کنید.

هرگز نباید تاخیری در برداشت داشته باشید. گردوهای برداشت شده باید در انبار خشک نگهداری شوند. چراکه وجود رطوبت کوتاه مدت در انبار نیز میتواند باعث افزایش کپک بشود.

جمع بندی

قارچ ها و کپک ها در میوه گردو میتوانند باعث کاهش مطلوبیت و بازار پسندی آنها شده و همچنین با رشد و گسترش، تمامی درختان باغ را درگیر نمایند. شما باید به محض مشاهده درختان بیمار؛ به معالجه و درمان آنها بپردازید. همچنین روش های پیشگیرانه توصیه شده در این مطلب میتوانند تا حد زیادی از بروز کپک در میوه درخت گردو جلوگیری نمایند.

نهالستان پالیز بزرگترین مرکز ارائه و توزیع انواع ارقام نهال گردو در شمال غربی کشورمان است. این مرکز با مدیریت جناب آقای سعید قاسمی؛ کلیه ارقام نهال گردو را با کیفیت بالا و اصلاح شده؛ مناسب برای کاشت در کلیه شهرهای کشورمان تولید مینماید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری ها و آفات درختان گردو و یا خرید نهال گردو و کسب آگاهی از قیمت نهال گردو با ما در ارتباط باشید.