5/5 - (1 امتیاز)

یکی از مهم ترین اصول در نگهداری صحیح از باغ انگور؛ کوددهی صحیح و به موقع آن است. کودها در افزایش قدرت خاک و سلامتی درختان موثرند. همچنین در زمان رشد میوه، به افزایش کیفیت آن نیز کمک میکنند. از این رو برای دستیابی به باغ انگور سالم و پربار؛ باید درختان انگور را براساس برنامه ریزی اعلام شده کوددهی نمایید. با ما همراه باشید تا 0 تا 100 اصول کوددهی درختان انگور را بررسی نماییم.

برنامه کوددهی درخت انگور

هریک از باغات در شهرهای مختلف کشور؛ براساس جنس خاک؛ میزان عناصر موجود در خاک؛ فصل و سن درختان؛ نیازمند به دریافت برنامه کوددهی درخت انگور مشخصی خواهند بود. که علاوه بر اصلاح و تقویت خاک؛ به رشد بهتر درختان و محصول دهی بیشتر آنها نیز کمک نماید.

به طور کلی درختان انگور به دو دسته از عناصر فرعی و اصلی نیاز دارند:

 • عناصر اصلی شامل: ازت خالص؛ فسفر خالص؛ پتاسیم خالص.
 • عناصر فرعی شامل: بور؛ منگنز؛ روی و آهن.

توجه داشته باشید میزان نیاز هر یک از باغهای انگور به کود شیمیایی و آلی براساس جنس خاک و وجود این عناصر در آنها متفاوت است. از این رو حتما باید پیش از انجام هرگونه عملیات کوددهی؛ خاک باغ را بر اساس روش توصیه شده در سایت پالیز مورد آزمایش قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر؛ مقاله ای تحت همین عنوان را در سایت پالیز مطالعه فرمایید.

در ادامه بیشتر درباره کودهای مورد نیاز درختان انگور میدانیم.

 • ازت: وجود ازت کافی در خاک به رشد بهتر درختان کمک میکند. شما میتوانید از کود ازت حل شونده در فصل رشد، برای درختان انگور استفاده کنید. هر یک تن انگور به طور متوسط به 6 تا 8 کیلوگرم در هکتار ازت خالص نیاز دارد.

بهترین زمان کوددهی ازت : فصل رشد درختان

 • فسفر : مهم ترین نقش فسفر، افزایش متابولیسم مواد در گیاه است. که در عملیات لقاح و باردهی در درختان نیز تاثیر گذار است. بهتر است در هنگام شکوفایی و پس از برداشت محصول؛ فسفر را به خاک بیافزایید. کودهای پرتحرک که قابلیت حل بالاتری دارند را در فصل بهار و تابستان به خاک اضافه کنید. کودهای سوپرفسفات و یا سولفات دو پتاس را که تحرک کمتری دارند؛ در فصل پاییز به خاک بیافزایید. فسفر مورد نیاز درختان انگور بین 10 تا 12 کیلوگرم در هکتار است.

کود مرغی، کود گوسفندی؛ کود گاوی و اسبی بالاترین میزان عنصر فسفر را در خود جای داده اند.

بهترین زمان کوددهی فسفر : فصل پاییز

 • پتاسیم : در خاک‌هایی با پتاسیم کافی؛ هیدرات کربن بهتر در خاک تجزیه شده و به سرعت به شاخه‌های درخت میرسند. پتاسیم به افزایش مقاومت درختان در برابر سرما و بیماری‌ها کمک میکند. در فصل رشد درختان انگور از پتاسیم قابل حل در آب استفاده نمایید. به ازای هر یک تن انگور شما میتوانید بین 12 تا 14 کیلوگرم در هکتار؛ پتاسیم به خاک بیافزایید.

بهترین زمان کوددهی پتاسیم : فصل رشد درختان

 • منگنز : کود سولفات منگنز حاوی مقادیر کافی منگنز برای درختان مو است. از این کود به مقدار 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار استفاده کنید. منگنز در کود مرغی؛ کود اسبی؛ کود گوسفندی، کود گاوی یافت میشود.
 • بور: کود اسید بوریک شامل مقادیر لازم بور میباشد. که افزودن آن بین 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار برای درختان مو کافی است.
 • روی: کود سولفات روی حاوی مقادیر کافی از عنصر روی میباشد که استفاده از آن بین 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار متناسب است.
 • آهن: کود سولفات آهن نیز تامین کننده نیاز درختان مو به عنصر آهن است. شما باید بین 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار از این کود استفاده نمایید.

نسبت NPK یعنی چه؟

NPK در واقع به نسبت مصرف سه عنصر ازت؛ فسفر و پتاسیم اشاره دارد. در این نسبت N نماد ازت؛ P نماد فسفر و K نماد پتاسیم است. N=1؛ P= 1.2 1.5؛ K=2.

پس از کوددهی برای اثرگذاری بهتر کودهای شیمیایی بهتر است بین 20 تا 30 تن کود حیوانی به ازای هر هکتار را در هر 3 تا 4 سال یکبار به باغ کوددهی نمایید.

کودهای آلی برای درخت انگور چیست؟

این کودها شامل موارد زیر هستند:

کودهای حیوانی

شامل فضولات حیوانی مانند گاو و گوسفند؛ اسب و مرغ میباشد. در اواخر فصل زمستان برای درختان مو 5 کیلوگرم در هر چاله به صورت چالکود؛ کود حیوانی کاملا پوسیده و مخلوط شده با سایر کودها مناسب است.

اسید هیومیک

این کود عملکرد درختان را تا 35 درصد افزایش میدهد. بهترین زمان برای افزودن این کود پس از ظهور خوشه است.

اسید آمینه

در زمان تورم جوانه‌ها و ارزنی شدن نهال انگور؛ از اسید آمینه به همراه پتاسیم استفاده کنید. مرحله دوم کوددهی اسید آمینه به همراه کلسیم به صورت محلول پاشی در زمان ظهور خوشه گل و شروع رنگ دادن میوه و غوره شدن آنها میباشد.

ورمی کمپوست

کود آلی هوموسی دارای عناصر مورد نیاز درختان مو است. که به مقدار 5 تن در هکتار برای باغ‌های انگور استفاده میشود. در هر چاله باید 2 کیلوگرم از این کود بریزید.

روش کوددهی درخت انگور

کودهای معرفی شده براساس نیاز درختان باید کوددهی شوند. روش کوددهی درخت انگور شامل موارد زیر است.

 • محلول پاشی
 • چالکود
 • آبیاری
 • سطحی
 • ماشین کود پاش

در این بین کوددهی به روش محلول پاشی، چالکود و آبیاری برای درختان مو متداول تر است.

کوددهی با روش محلول پاشی

با استفاده از روش محلول پاشی؛ عناصر غذایی سریعتر جذب درخت انگور خواهند شد.

محلول پاشی پیش از تورم جوانه‌ها در فصل بهار و 10 روز پس از گلدهی و تشکیل میوه :

 • ازت: اوره و یا نیترات آمونیوم با غلظت 4 در 1000،
 • فسفر: اسید فسفریک با غلظت 1 در 1000 یا مونو آمونیوم یا مونو پتاسیم فسفات با غلظت 3 در 1000؛
 • پتاسیم: محلول پاشی نیترات پتاسیم با غلظت 3 تا 4 هزار
 • روی: سولفات روی با غلظت 3 در 1000
 • آهن: کلات آهن با غلظت 2 تا 3 در هزار
 • بر: اسید بورکی با غلظت 2 در هزار

محلول پاشی در زمان ارزنی شدن میوه

 • کلسیم: کلرور یا نیترات کلسیم با غلظت 5 در هزار

کوددهی با روش چالکود:

عمق کودریزی در خاک در میزان جذب عناصر تاثیر گذار است. عمق کودریزی معمولا باید بین 30 تا 40 سانتی متر و قطر آن بین 30 تا 50 سانتی متر باشد. براساس سن و میزان شاخه و برگ درختان 2 تا 4 چاله در قسمت انتهایی سایه انداز درخت و در مسیر جریان آب حفر نمایید. در باغ‌هایی با روش آبیاری قطره ای گودال را در زیر قطره چکان حفر کنید.

عناصر و کودهای معرفی شده برای هر درخت انگور به روش چالکود

 • سوپر فسفات تریپل 100 گرم
 • سولفات پتاسیم 500 گرم
 • نیترات آمونیوم یا سولفات آمونیوم بین 250 تا 450 گرم بسته به سن درخت
 • سولفات منیزیم 300 گرم
 • سولفات آهن 150 گرم
 • سولفات روی 150 گرم
 • سولفات منگنز 150 گرم
 • سولفات مس 50 گرم
 • اسید بوریک 50 گرم

بهترین زمان کودددهی به روش چالکود در اواخر فصل زمستان (خواب) تا پیش از آغاز فصل روش میباشد.

این کودها را به همراه 5 کیلوگرم کود حیوانی در اواخر فصل زمستان به صورت چالکود به خاک اضافه کنید. کودهای ازته را باید کمی دورتر از ریشه ریخته شوند. در مقابل کودهای پتاسه و حیوانی و فسفره را در نزدیکی ریشه بریزید. این دسته از کودها را به صورت چالکود و عمیق به خاک کوددهی کنید.

البته درختان مو در مقادیر کمتری به مس؛ مولبیدن؛ کلر؛ کلسیم؛ گوگرد نیز نیاز دارد.

کوددهی به روش آبیاری

 • پس از باز شدن کامل برگ‌ها در اولین آبیاری: سولفات آمونیوم 35 کیلوگرم در هکتار، اسید بوریک 5 کیلوگرم در هکتار
 • پیش از گلدهی: کود کامل فسفر بالا 35 کیلوگرم در هکتار؛ اوره 25 کیلوگرم در هکتار
 • ظهور خوشه میوه: کود کامل متعادل 20 کیلوگرم در هکتار؛ اسید هیومیک 5 لیتر در هکتار
 • غوره شدن میوه: کود کامل پتاس بالا 20 کیلوگرم در هکتار
 • 3 هفته پیش از رسیدن میوه: سولفات پتاسیم 15 تا 25 کیلوگرم در هکتار

نتیجه گیری

پس از کسب اطلاعات فوق لازم است بدانید؛ هر باغی براساس جنس خاک و میزان عناصر معدنی در خاک، نوع رقم و سن درختان؛ نیاز به دریافت مقادیر مشخصی از عناصر معدنی و آلی میباشد. از این رو برای کسب اطلاعات بیشتر، بهتر است پیش از احداث باغ انگور؛ با انجام آزمایش خاک از عناصر موجود در خاک آگاه شده و با اصلاح و تقویت خاک؛ شرایط مطلوب برای رشد درختان مو را فراهم سازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه انجام آزمایش خاک؛ مقاله ما را در سایت پالیز مطالعه فرمایید. همچنین شما میتوانید به صورت رایگان و از طریق تماس تلفنی؛ حضوری و آنلاین اقدام به خرید نهال انگور کنید.

نهالستان پالیز؛ با مدیریت جناب آقای سعید قاسمی؛ بزرگترین مرکز تولید و عرضه انواع ارقام نهال انگور به سرتاسر کشور میباشد.